It-transformationsløsninger

Omdannelse af it-driften

It-transformation handler om at foretage ændringer på it-siden og den måde, du bruger din it og driver din virksomhed på. Uanset om du har brug for smartere og mere innovative løsninger til at imødekomme dine kunders behov eller for at skille dig ud fra eksisterende og nye konkurrenter, så har Proact den rette løsning.

Både i den private og offentlige sektor stilles der krav om, at deadlines overholdes, omkostninger reduceres og at virksomheden får den maksimale værdi. It-tranformation betyder en fundamental omdannelse af it-driften i forhold til den nuværende måde at løse opgaver på, integration af ny teknologi, nye måder at arbejde på samt ændring i den måde den enkelte medarbejder, teams og hele virksomheden tænker på.

For at opnå dette er det nødvendigt at have en fælles strategi, favne alle elementer og erfaren transformationsprojektledelse er det, som binder  disse komponenter sammen.

Proacts Framework for Change definerer retningslinjerne og processerne for ændringer på it-siden, som hjælper med at  få den maksimale værdi i forhold til den nuværende måde at drive forretning på.

Proacts løsning bygger på fem kerneområder. Alle projekter er unikke og løses ved at trække på vores erfaring og kompetencer inden for disse områder.

1. Klarlægge, prioritering, udvælgelse og vurdering af ændringsmuligheder
Hvad skal du stoppe, starte og fortsætte med at gøre? Hvilke muligheder har du? Hvilken værdi repræsenterer de enkelte muligheder? Hvilke muligheder passer bedst til dig?

2. Vurdering og sikring af virksomhedens forandringsparathed
Vurdering af muligheder og eventuel manglende åbenhed for ændring - gribe til handling for at muliggøre ændringen, kortlægge hvor du er i dag, og hvad der skal laves om.

3. Udvikling af en fælles vision og ændringsstrategi
Etablering af visionen og strategien og udarbejdelse af en køreplan. Identificering af slutmål i hele organisation og levering af en køreplan for hele processen.

4. Vellykket forandring
Ved at udnytte kompetencer og erfaringsgrundlag, dokumenterede referencearkitekturer og en struktureret, fleksibel tilgang til at opnå forandring med overskuelige risikoniveau, for at opretholde kontrol i hele overgangsperioden og opnå målbare resultater.

5. Integration af forandring med fokus på service
Sikrer at ændringen er vedvarende, at maksimal værdi opnås i forhold til nyt udgangspunkt samt at  løbende serviceforbedringsprogram bliver defineret og leveret.

Relaterede tjenester

REFERENCER

Fokker Aerostructures Grieg Star Shipping Oslo Børs