Proact Hybrid Cloud

IT afdelingen skal være en broker af IT services og en effektiv del af forretningens innovation

IT-afdelingen er under pres fra alle sider. Afdelinger uden for IT (bl.a. R&D og marketing) efterspørger i stigende grad applikationer og ekstra kapacitet til f.eks. at udvikle og køre test til gavn for forretningen. Derfor er IT-afdelingerne nødt til at gøre tingene mere enkelt og hurtigt levere de services og applikationer, der understøtter forretningen bedst - når og endda før forretningen efterspørger det. 

Det er ikke en let opgave, og det er derfor, at vi ser en øget mængde af såkaldt skygge IT i flere og flere virksomheder. Skygge IT er brug af applikationer eller ressourcer, typisk leveret af en cloudleverandør, indkøbt af en forretningsenhed, som er uden for intern ITs kontrol. Derfor er det vigtigt, at IT delagtigøres i disse projekter, så der af både sikkerheds- og omkostningsmæssige årsager ikke etableres projekter, der kan sætter forretningen over styr. IT sidder i sidste ende med ansvaret, hvis en cloud-applikation er skyld i et sikkerhedsbrud, også selvom de ikke har været involveret. 

Udvikling af virksomhedens produkter og services kræver fortsat flere og flere IT ressourcer, hvad end de kommer fra virksomhedens eget datacenter eller fra en cloud tjeneste, og der er brug for dem hurtigt. IT kan spare mange timers manuelt arbejde ved at give virksomhedens brugere mulighed for selv at kunne efterspørge, provisionere og lige så vigtigt nedlægge IT ressourcer. Det kan Proact Hybrid Cloud løsning hjælpe med. 

Proact Hybrid Cloud kan leveres enten som en on-premise løsning eller som en løsning i Proacts datacenter, hvor alle data ligger i Danmark. IT-afdelingen har således kontrol over alle services, hele netværket og infrastrukturen – samtidig med at it-investeringen bliver lavere, fordi alt udnyttes optimalt. Det er denne rejse mod et optimeret datacenter (uanset om det er on-premis eller i Proacts datacenter) og en IT afdeling som en broker af IT services, som Proact hjælper vores kunder med.

Du kan læse mere om, hvordan Proact kan hjælpe jer på jeres rejse og Proact Hybrid Cloud i denne pdf.

Vil du gerne prøve vores løsning, har du mulighed for en måneds gratis Test Drive af Proact Hybrid Cloud? Klik her for at se mere om Test Drive

Fordele

 • ØKONOMISK GENNEMSIGTIGHED 

  Det er lettere at opnå overblik over hvilke projekter, der trækker på ressourcerne. Afdelinger som f.eks. R&D med eget budget får adgang til ressourcer uden forud tilladelse fra it-afdelingen. 

 • TIME-TO-MARKET

  Der kan leveres her-og-nu (On Demand) uden indblanding fra it-afdelingen. Det giver fleksibilitet og uafhængighed, så forretningsenheder (som f.eks. R&D) selv kan planlægge og styre processerne.  

 • FLEKSIBILITET

  Giver mulighed for at planlægge og eksekvere hurtigt uden at involvere it-afdelingen. Derved forsinkes projekter ikke unødigt, men giver fleksibilitet og time-to-markedet.  

 • BEDRE BUDGETSTYRING

  Det giver bedre økonomisk overblik af IT-ressourserne, når afdelingerne via Self Service portalen selv kan allokere ressourcer. 

 • AGILITET

  Ressourcerne kan allokeres automatisk uden større teknisk viden, hvilket betyder, at it-afdelingen ikke behøver at være involveret. Det frigiver it-afdelingerne tid til at disponere til andre projekter. 

 • FRIGIVELSE AF RESSOURCER

  IT-ressourcer kan frigives til andre IT projekter til gavn for forretningen.